Predajca

Názov:Comcas, s.r.o.
IČO:36494721
DIČ:2021839886
IČ DPH:SK2021839886
Mesto:Stará Ľubovňa
PSČ:06401
Adresa:Jarmočná 1
Telefón:+421 0524285961
E-mail:comcas@comcas.sk
Kontakt:Grech Daniel
Obch. register: Zapísaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.15052/P